ETT VÄXANDE FÖRETAG DÄR DU KAN TRIVAS,
UTVECKLAS OCH BIDRA TILL EN SÄKRARE VÄRLD


Risk Pilot är ett konsultbolag som hjälper företag att utveckla och konstruera säkra och lönsamma verksamheter, system och produkter. Idag är vi ett trettiotal konsulter på våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Esbo. Vi uppskattar att arbeta med frihet under ansvar, att få möjligheten att både fördjupa sig i teknik och se helheten – och att arbeta tillsammans med kunniga och engagerade kollegor.

DET HÄR KAN VI ERBJUDA

Vill du bli en del av Risk Pilot? Det finns flera goda skäl.

Ett arbete med
delaktighet och inflytande

Risk Pilot är vi inte fler än att vi alla vet vilka alla är. Även om vi arbetar på olika håll samarbetar vi via telefon, Skype och Yammer. Med jämna mellanrum ses vi på företagsgemensamma möten, konferenser och festligheter. Som konsult hos oss är du nära besluten och en del av ett team där alla har samma möjligheter att påverka företagets utveckling. Vi är en blandad skara människor och uppskattar varandras likheter såväl som olikheter.

Ett meningsfullt och
utvecklande arbete

Med ditt arbete på Risk Pilot är du med och bidrar till något viktigt – att minska risken för att människor skadas eller dör i trafiken, i vården eller på grund av industriolyckor. I våra kund- och FoU-projekt möter du ständigt nya utmaningar och med hjälp av dina kollegor kommer du hela tiden att kunna lära dig mer. Vi ger dig förutsättningar att driva din egen utveckling och från dina kollegor får du stöd och uppmuntran att utmana dig själv.

En trygg och generös arbetsplats

Skickligheten hos Risk Pilots konsulter har gett hög lojalitet bland våra kunder. Att kunderna dessutom finns i en stor bredd av branscher gör oss flexibla för branschspecifika upp- och nedgångar. Med en platt organisation med minimal administration kan vi betala ut en högre andel av omsättningen i lön än många andra verksamheter. Vi förespråkar en sund balans mellan arbete och fritid och om du blir sjuk har vi sjukvårdsförsäkring och extra sjukförsäkring.

VÅRA KONSULTER BERÄTTAR

Så här säger några av våra konsulter om hur det är att arbeta på Risk Pilot.

Maria Frisk
Risk Management

 • Genom att redan tidigt i min karriär få stort ansvar, med stöttning av Sveriges expertis inom probabilistiska säkerhetsanalyser, utvecklades jag snabbt. På Risk Pilot tror man på att arbeta sig till kunskap, så juniorkonsulter blir bara juniora en begränsad tid.
 • Numer är jag småbarnsförälder och uppskattar ännu mer än tidigare friheten i mitt jobb. Tack vare att jag har möjlighet att jobba flexibla tider så kan jag fortsätta att arbeta heltid.

Pernilla Allwin
Human Factors

 • Jag jobbar ofta parallellt i flera olika uppdrag åt samma kund. Det gör att jag får se organisationen ur olika perspektiv och kan bistå i att se mönster och helhet. Det är väldigt spännande.
 • Jag har ett helhetsansvar för min beläggning och mina projekt och jobbar med allt från projektplanering till genomförande och utvärdering. Säljarbetet består i att alltid göra sitt bästa för kunden och vara lyhörd för deras behov och utvecklingsarbete.

Carl Eriksson
Risk Management

 • Jag arbetar med riskvärderingar i kärnkraftsbranschen. Komplexiteten i de underliggande systemen och modelleringen av dessa innebär att arbetet kräver ett öga för detaljer men också en förmåga att överblicka helheten.
 • Det finns en stark sammanhållning och stöttning mellan kollegorna på Risk Pilot. Som nyutexaminerad kände jag hur alla gick in för att få mig att känna mig välkommen.

Michaela Wikman
Risk Management

 • Jag arbetar med produktriskhantering för ett stort medicinteknikföretag. Det är ett spännande område med mycket innovationer och arbetet kräver ett holistiskt perspektiv som väger in både patient, maskin och operatör.
 • Tillsammans med en mentor har jag satt upp personliga mål på årsbasis. Att Risk Pilot vill investera i min personliga utveckling för att bredda min kompetens är något jag verkligen uppskattar.

Carl Sunde
System Engineering

 • Jag jobbar med säkerhets- och riskanalyser för kunder inom kärnkraftsindustrin, i produktionsledet och även inom avfallshantering. Utöver mitt arbete som konsult är jag involverad i forskningsprojekt kopplade till kärnkraft.
 • Risk Pilot är ett litet företag med en platt organisation. Beslutsvägarna är korta och för den som vill finns det stora möjligheter att påverka och engagera sig. Vi har också en kultur som uppmuntrar en sund balans mellan arbete och fritid.

Erik Wallgren
System Engineering

 • Under de senaste åren har jag jobbat med Functional Safety i fordonsindustrin, där vi just nu ser en stark tillväxt för avancerade förarstödda system (ADAS), självkörande bilar (AD) och elektrifiering.
 • En sak jag uppskattar med Risk Pilot är att vi drar nytta av vårt nätverk av experter från flera olika säkerhetskritiska branscher. Genom att utbyta erfarenheter av olika metoder och processer kan vi maximera kundnyttan.
STOCKHOLM
Parmmätargatan 7
112 24 Stockholm
08 - 652 84 50
GÖTEBORG
Aschebergsgatan 46
411 33 Göteborg
031 - 77 40 430
MALMÖ
Skeppsgatan 19
211 11 Malmö
040 - 170 500
ESBO
Tulkinkuja 3 (6th Floor)
026 50 Esbo, Finland
+358 408 276 656
© Roi Rekrytering, 2018. All rights reserved. Done by Roi Rekrytering